Kako začeti

Predno začnete z obiskovanjem skupinske ali individualne vadbe v živo je obvezno uvajanje v vadbo. V primeru specifičnih zdravstvenih stanj in omejitev je obvezna diagnostična ura. Če niste prepričani kako začeti, vam z veseljem odgovorimo.

Uvajanje pred vadbo

Brez uvajalne ure se ne morete pridružiti nobenemu programu v živo (niti skupinskemu, niti individualnemu). Udeležite se lahko enega uvajanja ali treh uvajanj, kjer poleg osnovnih načel spoznate naše naprave. Ne glede na poprejšnje znanje, katerekoli vadbene tehnike, je enourno uvajanje obvezno za vsakogar, ki se nikoli ni udeležil vadbe pod našim okriljem.

Na uvajanju vas seznanimo s terminologijo, pregledamo odtis stopala, analiziramo držo, vas naučimo osnovnih principov, opremimo z varnostnimi napotki, prilagoditvami, uskladimo dihalni vzorec in predstavimo pripomočke za prilagoditve. Za vadbo na reformerju potrebujete eno dodatno uvajanje, za gyrotonic tri dodatna uvajanja. 

Kaj sledi po uvajanju za vadbo?

Skupinska vadba

Skupinske programe v živo (v studiu ali na lokacijah) lahko pričnete po končanem uvajanju. Za reformer in gyrotonic potrebujete dodatna uvajanja. Nato izbirate - skupinski programi na blazinah (8-10 oseb), na reformer napravah (4-5 oseb) ali na gyrotonic napravah (2-3 osebe). Lahko izberete programe preko spleta - ponujamo spletne vadbe v živo ob točno določenih terminih ali vnaprej posnete vadbe pod rubriko V elementu doma.

Individualna vadba

Individualno vadbo začnemo po uvajalni uri. Pri hujših zdravstvenih problemih za rehabilitacijo je namesto uvajanja obvezna diagnostična ura. Individualni program priporočamo ob neustrezni drži, želji po zmanjšanju nepravilnih gibalnih vzorcev, ker želite popolnoma prilagojen program telesu, počutju in pričakovanjem ter zato, ker se zavedate, da so rezultati ob večjem nadzoru hitreje dosegljivi. Rehabilitacijo priporočamo zaradi specifičnih zdravstvenih težav, ob želji po konzervativnemu zdravljenju s pomočjo fizioterapije, tudi v sklopu predoperativne in postoperativne priprave.

Zakaj začeti?

Vsako telo je nesimetrično, zaradi enostranskih obremenitev, ponavljajočih gibov ali slabe drže. Če telesnih nesimetrij ne odpravljamo, imamo lahko na dolgi rok težave, ki se sprva opazijo kot mišične napetosti, kasneje kot bolečine in skeletne spremembe. 

Pri vseh programih ozaveščamo predele telesa, ki jih težko začutite, s pomočjo pripomočkov ali naprav, ki vršijo tako razbremenilne, kot kompresijske sile. S tem pristopom aktiviramo raznolike strukture (mišične, skeletne, ligamentarne, vezivne), kar bo pri večjih naporih in v življenju omogočilo, da bolj optimalno prenesete vse sile (vključno z gravitacijsko).

Naš pristop obravnave telesa omogoča, da ne vršite patologije na lastne sklepe, odpravljate disfunkcionalne vzorce gibanja in se posledično z vsako uro vsakič znova urite, kako prepoznati mišične tenzije in šibkosti ter jih učinkovito odpravljati. Od 2004 odkar delujemo smo ugotovili, da je gibanju potrebno kdaj pomagati tudi manualno, zato od 2012 to počnemo s tehnikami sproščanja mišic (predno jo raztezamo ali krepimo), saj skrajšave lahko neopaženo začnejo omejevati razteznost kit, to pa vodi v kompresije sklepov in posledično neugodje. Kot nekakšna prva pomoč telesu smo in seveda nadaljnje vodimo vaše telo s pomočjo vaj, prilagojenih vam.

Prilagojeni vadbeni programi so kot osebna mišična higiena. Vsak dan si umivamo zobe, ker razumemo kako je pomembna ustna higiena, ker nas to ozaveščajo od majhnih nog. Nihče pa nas tekom življenja ne ozavesti kako pomembna je mišična higiena, redna kalibracija delovanja našega živčno-mišičnega sistema, prepoznava negativnih mišičnih odzivov in skrajšav vezivnega tkiva, ki lahko vodijo v utesnitve, preobremenitve, skrajšave in podobno. Pri nas analiziramo telo, mu prilagodimo gibalne vzorce in pomagamo k vzpostavljanju ravnovesja. 

Nakupovalna košarica

Prijava na uvajanje

"*" indicates required fields

Ime in priimek
Zanimam se za:*
Število ur uvajanja:*
Časovno mi ustreza*
Označite lahko več možnosti
Hidden
Časovno mi ustreza:
Označite lahko več možnosti
This field is for validation purposes and should be left unchanged.