O nas

Izobraževanje za pilates

Z idejo, da postavimo kompetence inštruktorjev pilates vadbe na kvaliteten in predvsem zaupanja vreden položaj, smo se odločili za organizacijo javno dostopnega izobraževanja za pilates v slovenščini. Do sedaj smo izobraževali izključno ekipo Peti element in s tem znotraj naše znamke redno zagotavljali varnost in ustrezne prilagoditve posameznih vaj raznovrstnim telesnim specifikam. Sedaj odpiramo vrata vsem, ki želijo razširiti, obnoviti in posodobiti znanja na področju sodobnega pilatesa in zato vabimo na 45-urno specialno izobraževanje za pilates vadbo. Pod okriljem Petega elementa, vodilnega pilates studia v Sloveniji, si zagotovite kompetence vredne zaupanja z izobraževanjem, ki vam bo razširilo paleto znanj, poglobilo razumevanje tehnike, podkrepilo predvsem praktične izkušnje in spodbudilo h kritičnemu razmišljanju iz prve roke.

Pilates vadba je dokazano uspešna tehnika za zmanjševanje težav pri raznovrstnih telesnih omejitvah in zdravstvenih stanjih. Danes ni več posameznika brez individualnih telesnih posebnosti, različnih asimetrij in kompenzacijskih neravnovesij v obliki mišičnih in mehko-tkivnih sprememb. Pomembnost prilagajanja vadbe posamezniku zato še nikoli ni bila bolj pomembna. Z željo po osebnem pristopu zato organiziramo celostno izobraževanje za sodobni pilates, ki temelji predvsem na praksi, kjer poleg osnovnih principov vadbe in izbranih vaj, učimo tudi analizo telesne drže in razmišljanja o prilagoditvah potrebne glede na ugotovljene specifike posameznika.

Specialno izobraževanje za pilates vadbo omogoča kandidatom:

 • osnovna in specifična teoretična ter praktična najnovejša znanja za učinkovito vodenje programov sodobnega pilatesa;
 • razumevanje osnovnih principov pilatesa in njihove aplikacije v praksi;
 • sposobnost načrtovanja, organizacije, vodenja in preverjanja učinkov osnovnih vaj pilatesa na blazini;
 • seznanitev s cilji posamezne vaje, ustrezno mišično aktivacijo in sekvenco gibanj za bolj učinkovit trening;
 • seznanitev z možnimi prilagoditvami posamezne vaje glede na telesno pripravljenost in specifike posameznika;
 • seznanitev z analizo telesne drže in uporabo pridobljenih informacij v praksi;
 • urjenje veščin vodenja za skupinske kot individualne treninge na blazini;
 • osvežitev anatomije in osnovne biomehanike;
 • ustrezno prepoznavo funkcionalnih in manj funkcionalnih vzorcev gibanja;
 • kritično presojo uporabnosti posameznih pripomočkov glede na izbrane vaje;
 • učenje spretnosti, ki jih inštruktor potrebuje za vodenje (uporaba vizualizacij, korekcij in ustreznih stimulacij).

Izobraževanje sodobnega pilatesa, organiziranega v okviru Petega elementa, traja 45 ur. Vsebine potekajo v obliki predavanj in praktičnih delavnic, kjer se neprestano prepletajo teoretične vsebine s praktičnimi veščinami. Med posameznimi vikendi bodo za ustrezni miselni proces skrbele domače naloge. Med izobraževanjem bomo uporabljali skripti, raznolike pripomočke in anatomske modele.

KDO VODI IZOBRAŽEVANJE IN ZA KOGA JE

Izobraževanje vodi Špela Jakša, del ekipe Petega elementa, zdravnica Maja Kozlevčar Živec, dr. med., spec. fiz. in reh. med in ostali zunanji sodelavci. Neformalno specialno izobraževanje za pilates je namenjeno vsem, ki imajo formalno izobrazbo za delo na področju športa (Fakulteta za šport) ali njihovim študentom, fizioterapevtom, zdravstvenim delavcem ali imajo pridobljeno usposobljenost za delo na področju športa in si želijo specialna uporabna znanja ter dodatnih veščin potrebnih za programiranje vadbenih elementov varne, učinkovite prakse sodobnega pilatesa. Izobraževanje bodo vodili izključno posamezniki z izkušnjami, ustrezno formalno izobrazbo in specialnimi znanji, s čimer bomo zagotovili kvaliteten nivo uporabnega znanja in visoko vrednost. Izkušnje v vodenju vadb niso pogoj.

Špela Jakša je biokemik, fizioterapevt, aerobičarka, pilates in gyrotonic inštruktorica z obilico veselja do učenja in mentorstva. Njen raziskovalni duh v vodenju živi že od leta 2004. Vodi studio Peti element, skrbi za svoje stranke, je odgovorna za ekipo 10 inštruktorjev, sodeluje z zdravniki, s Fakulteto za šport, predava na kongresih raznolikih zvez in redno obiskuje mednarodna izobraževanja v tujini. Na zapletene procese išče preproste odgovore, jih preizkuša in s strastjo deli, zato vsakomur zbudi raziskovalno žilico in spodbudi željo po še več.

KAJ LAHKO PRIČAKUJEM PO IZOBRAŽEVANJU

Zagotavljamo, da bo posameznik z zaključenim izobraževanjem izkazoval zaupanja vredno znanje, veščine za samostojno delo s pridobljenim razumevanjem o pomembnosti prilagoditev glede na posamezno telesno značilnost. Kandidat bo po uspešno opravljenem izpitu znal analizirati telesno držo, glede na ugotovitve analize bo znal ustrezno razbrati telesne značilnosti in našel potrebne prilagoditve, izvedel primerno zaporedje vaj. Kandidat bo samostojno uspešno programiral vadbeni protokol ter z verbalnimi in taktilnimi veščinami pomagal pri doseganju optimalnejših gibalnih vzorcev.

Po končanem izobraževanju, za katerega je obvezna vsaj 90% prisotnost, je za potrdilo o uspešno opravljenem specialnem izobraževanju, potreben pozitivno zaključen teoretični (60min) in praktični izpit (60min). Celotni izpit se opravlja ob navzočnosti izpitne komisije dveh oseb, ki ju imenuje izvajalec programa za vsak rok posebej, po opravljenih vsaj 25 hospitacijah. Izpit se ocenjuje z nazivom je ali ni opravil, kjer na koncu izpostavimo neposredne uporabne informacije vezane na možnost napredka, popravke in s takojšnjo povratno informacijo svetujemo kako naprej. Kandidati se morajo udeležiti izpita najkasneje v roku enega leta od tečaja, posamezni izpit lahko opravljajo največ štiri krat. Za posamezni izpitni rok se kandidat dogovarja individualno. Kandidat se lahko ponovno udeleži tečaja za 50% cene in koristi možnosti mentorskih ur za ustrezno pomoč pri pripravi na izpit, pri obravnavi, programiranju, za poglobitev znanja in še bolj varnem pristopu in ustrezni učinkovitosti v praksi.

TERMIN - spomlad 2020

PRIJAVNINA IN IZPIT

Končna cena izobraževanja znaša 680 €, v ceno je že zajet pisni material (dve skripti). Cena izpita znaša 80 €, v ceno je že zajeto potrdilo o celostno zaključenem izobraževanju.

INFORMACIJE O PRIJAVI IN ODJAVI

Največje število sprejetih kandidatov je dvanajst, najmanjše tri. Kandidat mora za prijavo na tečaj izpolniti prijavnico (ki jo prejme ob pisni prijavi) in mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • polnoletnost in
 • kopijo spričevala formalnega izobraževanja ali kopijo diplome usposobljenosti (specialni tečaj je namreč namenjen kot izobraževanje za pridobitev dopolnilnih specialnih znanj vsem, ki imajo veljavno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost za področju športa). V primeru, če slednjega nimate, pa si vseeno želite pridružiti na izobraževanju, nas prosim kontaktirajte za dodatne usmeritve.

V kolikor je plačnik pravna oseba na prijavnici dopišite informacije o odgovorni osebi plačnika. Na podlagi ustrezno izpolnjene prijavnice bo kandidat prejel predračun, ki je osnova za rezervacijo mesta na izobraževanju. V ceno izobraževanja ni vključeno opravljanje izpita. Po pisni prijavi in vplačani prijavnini, odjava ni več možna. Kopija izpisa iz uradnega lista RS (stran 8228/št. 49): Neformalno izobraževanje omogoča posamezniku pridobivanje, razširjanje, obnavljanje, posodabljanje in poglabljanje znanja, ki se ne dokazuje z javnoveljavno listino.

DODATNE INFORMACIJE

Izobraževanje bo potekalo v studio Peti element na Barjanski cesti 62 v Ljubljani. Pred objektom so v času izobraževanja zagotovljena parkirišča. Oblečeni bodite v športno oblačilo, obuvala ne potrebujete. S seboj imejte pisalo, na prvi dan izobražavanja prejmete pisni material (ki je vključen v ceno izobraževanja). V nobene vadbene sobe ni dovoljen vnos hrane, od pijače zgolj voda. Vsak dan bomo imeli ustrezne odmore, da si boste lahko organizirali kosilo (ki ni vključeno v ceno), po vnaprejšnjem dogovoru bo možna tudi dostava. Natančen urnik prejmete po prijavi na elektronski naslov.

Peti element želi postaviti nov standard med inštruktorji pilatesa pri nas in vsakomur po celostno zaključenem izobraževanju zagotoviti ustrezno razumevanje človeškega telesa preko principov pilatesa. Z novimi znanji boste učinkoviteje prilagajali posamezne vaje in pridobivali na zaupanju tako od strank, kot od vseh organizatorjev pilates programov. Opremite se torej z uporabnimi informacijami in razširite paleto veščin, ki vam bodo na inštruktorski poti pomagale pri doseganju želenih rezultatov in uspehov. Mi vam bodo stali ob strani in z dopolnilnimi izobraževanji skrbeli, da boste rastli pod našim okriljem.

V ZAČETKU 2020 NAPOVEDUJEMO DODATNA SPECIALNA IZOBRAŽEVANJA

 • pilates za nosečnice (12ur),
 • pilates po porodu (12ur),
 • pilates z veliko žogo (8ur),
 • pilates z elastičnim trakom (8ur),
 • pilates za seniorje in osteoporoza (8ur),
 • pilates proti bolečinam v križu (8ur),
 • pilates za fascialne linije (12ur).

IZPOVED ŠPELE JAKŠA

Pred kratkim sem delala s stranko z bolečinami v ramenih, ki so se razvile kot posledica plavanja. Stranka me je vprašala: ‘’Ali bo moja bolečina izginila, če bom prenehala s plavanjem?‘’ Odvrnila sem: ‘’Morda. Ampak, ali si res želiš prekiniti s plavanjem?‘’

‘’Nočem‘’, je odgovorila stranka.

Tako se je začel proces odkrivanja vzroka njenih težav z rameni. Naslednjo uro sva se problematiki posvetili z metodo sodobnega pilatesa. Najin glavni cilj je bil, da povrneva telesu gibanje brez bolečin. Raziskovali sva gibe ramen v različnih povezavah s težnostjo v raznolikih položajih. Premikali sva se preko zaprte in odprte kinetične verige s ciljem, da izboljšava propriocepcijo. Postopna nadgradnja vaj je vključevala tako podporo za razbremenitev sklepa, kot nežen upor za krepitev.

Če sva želeli celostno pristopiti k problematiki, je bil naslednji korak opazovanje ramenskega obroča v odnosu do preostalega telesa. V njenem primeru sva preučili stanje njene vratne in prsne hrbtenice ter fascijalne povezave, ki povezujejo ramena s trupom. S pomočjo pilatesa so se na stranki začele kazati pozitivne spremembe, ki niso vplivale le na izboljšano stanje njenega ramenskega obroča, ampak tudi na njeno duševno zdravje.

Na pilates pogosto gledamo zgolj kot na pravilno zaporedje izbranih vaj, vendar lahko sodobna metoda ponudi veliko več, če se udeležimo pravega inštruktorskega izobraževanja. V Petem elementu postane pilates sinonim za kritično in kreativno mišljenje, ki pomaga pri reševanju problemov. Izobraževanje za pilates inštruktorja pod okriljem Petega elementa pomaga bodočim inštruktorjem, da začnejo sami prepoznavati specifike teles s katerimi se srečujejo na dnevni ravni. Izurjeno oko je nujno potrebno za pravilno in učinkovito programiranje. Pilates tako postane veliko več kot samo scenarij po izboru inštruktorja, ampak vzajemno sodelovanje med dvema človekoma. Inštruktor je bolj zanesljiv, zna podajati napotke za gibanje preko vizualnih podob, z uporabo taktilnih korekcij ter z zvenom in ritmom svojega glasu. Vse to z namenom, da ustvari pozitivno gibalno izkušnjo.

Kaj je končni rezultat učnega načrta po sodobni metodi Petega elementa? Inštruktorji pilatesa, ki so sposobni opolnomočiti svoje stranke, da spremenijo svoj življenjski slog. Inštruktorji, ki pomagajo športnikom, da izboljšajo svoje atletske sposobnosti. Inštruktorji, ki pomagajo strankam, da njihove bolečine dokončno izginejo. Inštruktorji, ki ne rečejo svojim strankam: "Morda bi bilo res bolje, da bi prekinili s plavanjem."

Uživam, kadar predajam svoje dolgoletno znanje in izkušnje bodočim inštruktorjem sodobnega pilatesa. Znova in znova sem priča trenutku, ko bodoči inštruktorji spoznajo, da obstaja več kot en način reševanja različnih problematik. Tekom izobraževanja udeleženci postajajo boljši v izvedbi in razumevanju različnih vaj in konceptov. S spoznavanjem naše metode pilatesa pa se hkrati razvijajo in spreminjajo tudi njihova telesa. Kandidati mi govorijo, kako se je njihova kvaliteta življenja izboljšala odkar se bolje gibajo. Še bolj pa jih navdihuje dejstvo, da lahko svojo zgodbo predajajo naprej strankam in širijo izkušnjo kvalitetnega gibanja. Ljubim svoje delo, saj z njim omogočam ljudem, da lahko še naprej plavajo.

Za pridobitev nadaljnjih informacij pošljite povpraševanje na info@petielement.si in odgovorili vam bomo v čim krajšem času.

Ekipa

Peti element prezentira STOTT PILATES® in GYROTONIC® in GYROKINESIS® tehniko po mednarodnih standardih ter post-rehabilitacijo, masažo, trigger point terapijo, sprostitev fascije in NMT.

Peti element studio
Barjanska 62, 1000 Ljubljana