Ponudba

UVAJANJE IN DIAGNOSTIKA

Predno začnete skupinske ali individualne (post-rehabilitacijske) programe je obvezno uvajanje. Brez uvajalne ure se ne morete udeležite vadb. Uvajalne ure se lahko udeležite v obliki individualne ali semi-individualne vadbe (v paru). Po uvajanju se usmerite v izbran skupinski ali individualni program, obvezna je uporaba nogavic.

Uvajanje je izjemno pomembno za vse, ki se z našim načinom dela srečujete prvič in tiste, ki želite po določenem obdobju preveriti pravilnost tehnike. Prejete informacije na individualni uvajalni uri so uporabne v vsakdanjem življenju, pred vsakršno aktivnostjo ali športno dejavnostjo, v primeru bolečin, težav z gibalnim in mišičnim sistemom ali si želite pravilnega mišičnega nazora za zmanjšanje verjetnosti poškodb. Pri individualnem uvajanju vas popeljemo skozi osnovne principe varne namestitve telesa v optimalni položaj pred obremenitvijo, začnemo pa z učenjem pravilnega fiziološkega načina dihanja, saj pri patologijah in v primeru prisotnih bolečinah nezavedno dihamo napačno in s tem preprečujemo optimalno funkcijo dihalne mišice diafragme in vseh ostalih sistemov, določene strukture skrajšujemo, povzročamo kompresije, utesnitve notranjih organov in posledično pridobimo slabši gibalni vzorec, ki lahko vodi v disfunkcijo. Na uvajanju analiziramo vašo telesno držo, vas učimo optimalne uporabe mišic trupa in ozaveščamo problematično območje (če obstaja), v primeru potrebe predlagamo redno domačo prakso in podamo vse informacije vezane na vaše želje in potrebe.

UVAJANJE V STOTT PILATES®

Udeležite se lahko enega STOTT PILATES uvajanja, kjer spoznate pet principov tehnike pilatesa, poglobite zaznavo telesa v različnih položajih in se seznanite z analizo svoje telesne drže ali treh STOTT PILATES uvajanj, kjer globje spoznate svoje telesne specifike, izkusite gibanje s pomočjo naprave reformer in se ga samostojno naučite nameščati ter ste po treh uvajalnih urah pripravljeni k pridružitvi skupinskim programom na reformerjih.

UVAJANJE V GYROTONIC®

Udeležite se lahko enega GYROTONIC​ uvajanja, kjer spoznate osnovne gibe hrbtenice, tehnike dihanja in razumevanja pravilne medmišične koordinacije ter se seznanite z osnovnimi vajami na napravi pulley tower ali se udeležite treh GYROTONIC uvajanj, kjer spoznate večjo samostojnosti pri rokovanju z napravo, se naučite kompleksnejših gibov ter boljši nadzor svojega telesa v območju varnih (vam prilagojenih) amplitud gibanja. Ker je GYROTONIC tehnika koordinacijsko zahtevna so za vse začetnike zelo priporočljiva tri uvajanja.

KOMBINIRANO UVAJANJE (V STOTT PILATES IN GYROTONIC HKRATI)

Ponujamo vam možnost treh uvajalnih ur, kjer spoznate obe tehniki v sklopu enega paketa. Prva uvajalna ura je namenjena petim principom STOTT PILATES tehnike, ki je izhodišče varnosti in pravilne kontrole. Druga uvajalna ura je namenjena spoznavanju naprave za pilates - reformer, kjer se naučite samostojnega rokovanja z napravo in izkusite trening na njem. Tretja uvajalna ura pa je uvajanje v GYROTONIC tehniko, kjer se seznanite z napravo pulley tower, osnovnimi gibi hrbtenice ter serijo vaj. V sklopu kombiniranega uvajanja kar najhitreje spoznate celoten vadbeni sistem našega studia in bolje razumete razlik med tehnikama.

DIAGNOSTIČNA URA

Namen diagnostične ure je celostna analiza mišično-skeletnega sistema, ki služi za pravilno programiranje vadbenih programov. Sestavljena je iz pogovora, pregleda zdravstvene dokumentacije, analize telesne drže, ustrezne celostne palpacije (mišični tonus, kože, podkožnega tkiva, fascij), pregledu obsegov gibljivosti posameznih sklepov in specifičnih testov (ortopedskih, nevroloških, …). Na podlagi testov in terapije se nato prilagodi trening in tako imata lahko dve osebi z enako medicinsko diagnozo popolnoma različne težave lokomotornega aparata, kar zahteva različne pristope in vaje pri samem treningu. Diagnostična ura je brezplačna v primeru nakupa paketa 20 individualnih ur sicer pa enaka ceni uvajalne ure.

Cenik uvajalnih paketov
Raznolike vaje

Uvajanje lahko ob vpisu vsak koristi le enkrat, tri uvajalne ure je priporočljivo koristiti v razmiku 10 dni (ne več). Ne glede na poprejšnje znanje, katerekoli vadbene tehnike, je enourno uvajanje obvezno za vsakogar, ki se nikoli ni udeležil vadbe pod našim okriljem. V primeru, če je od vašega uvajanja minilo že leto ali več predlagamo, da se ponovno udeležite uvajalne ure in tako ocenite napredek.

Skupinski programi
Individualni programi
Vse o gyrotonic tehniki
Post-rehabilitacija
Članki

PO UVAJANJU STA DVE MOŽNOSTI:

- SKUPINSKI PROGRAMI

- INDIVIDUALNI PROGRAM ALI POST-REHABILITACIJA

Vsak začetek je zahteven in zavedamo se, da so osnove najbolj pomembne. Zato smo skreirali celostni uvajalni program z vsemi detajli potrebni za razumevanje svojega telesa. Gre za osebni pristop k razlagi osnovnih principov in odkrivanju telesnih značilnosti, katere so referenca za vašo nadaljno nadgradnjo neodvisno ali se odločite nadaljevati individualno ali v skupini. V vsakem primeru je uvajanje odskočna deska zavedanja možnega napredka, ki ga ima vaše telo neodvisno ali začenjate z gibanjem zaradi poškodbe, bolečine oziroma boljšega počutja.

Peti element studio
Barjanska 62, 1000 Ljubljana