O nas

MFP Izobraževanje

Kakšno izobraževanje lahko prinese navdih inštruktorju, kineziologu, pedagogu, fizioterapevtu ali osebnemu trenerju? Takšno, ki ga spodbudi k razmišljanju, ki stimulira kognitivni proces, ki ga potrjuje zdravniška stroka in temelji na kliničnih dokazih. Zato predstavljamo MFP izobraževanje, kjer bomo preko analize telesne drže in funkcionalne anatomije razmišljali o gibanju, vajah, prilagoditvah in kreirali vadbene programe glede na ugotovljeno. Izkoristite potencial telesa in začnite med vadbenim procesom razmišljati, stimulirati, kreirati in opogumljati. Pridružite se nam na potovanju, ki ga sami živimo že 16 let. Poleg mišičnih zakonitosti smo dodali fascialne linije in tako zagotavljamo, da gre za celosten in predvsem učinkovit vadbeni sistem, ki zaznamuje. Znanost o fascijah bo predavala zdravnica, fiziatrinja, ki se ukvarja s fascijami pri nas in sodeluje z dr. prof. Robert Schlep, vodilnim na področju fascije v svetu.

Oglejte si VIDEO o MFP s klikom sem >>>>

Pilates klinično dokazano zmanjšuje težave pri raznovrstnih telesnih omejitvah in zdravstvenih stanjih, z njim se ukvarjamo že od 2004. Vendar smo tekom let ugotovili, da klasični pilates, za usmerjeno pomoč in napredek, enostavno ni zadosti. Danes namreč ni več posameznika brez individualnih telesnih posebnosti, različnih asimetrij in kompenzacijskih neravnovesij v obliki mišičnih in fascialnih sprememb. Zavedamo se, da pomembnost prilagajanja vadbe posamezniku zato še nikoli ni bila bolj pomembna. Za uporabno, varno in učinkovito vadbo smo ugotovili, da je potrebno združitvi več raznolikih znanj, zato smo pilates tehniko nadgradili s sodobnimi anatomskimi resnicami, dodali fiziologijo fascije, funkcionalni pogled na telo in implementirali dolgoletne izkušnje, iz razvojne fizioterapije črpali varne temelje in vsako vajo analizirali do te mere, da jo lahko izvaja vsakdo, ne glede na omejitve. Iz omenjenega smo izbrali ime Miofascijalni pilates ali MFP in z željo po deljenju pridobljenih resnic zato organiziramo celostno izobraževanje Peti element. Temelj izobraževanja je pilates z elementi fascije in funkcionalne anatomije, vaje pa so programirane z mislijo sodobnega življenjskega sloga s katerim se srečuje večina. Ustvarili smo holističen pogled na telo, ki temelji predvsem na praksi, kjer poleg osnovnih principov vadbe in izbranih vaj, učimo tudi analizo telesne drže, programiranja vadbene enote in razmišljanja o potrebnih prilagoditvah glede na ugotovljene specifike posameznika.

Izobraževanje MFP omogoča kandidatom:

 • osnovna in specifična teoretična ter praktična najnovejša znanja za učinkovito vodenje programov sodobnega pilatesa;
 • razumevanje osnovnih principov vadbe in njihove varne aplikacije v praksi;
 • sposobnost načrtovanja, organizacije, vodenja in preverjanja učinkov specialnih vaj na blazini;
 • seznanitev s cilji posamezne vaje, ustrezno mišično aktivacijo in sekvenco gibanj za bolj učinkovit trening;
 • seznanitev z možnimi prilagoditvami posamezne vaje glede na telesno pripravljenost in specifike posameznika;
 • seznanitev z analizo telesne drže in uporabo pridobljenih informacij v praksi;
 • urjenje veščin vodenja za skupinske kot individualne treninge na blazini;
 • osvežitev anatomije in funcionalne biomehanike za lažje razumevanje prilagoditev vaj;
 • ustrezno prepoznavo funkcionalnih in manj funkcionalnih vzorcev gibanja;
 • razumevanja pomembnosti ustreznih položajev telesa za maksimalni izkoristek miofascialne funkcije;
 • uporabiti lažje in težje variacije znotraj posameznih vaj;
 • kritično presojo uporabnosti posameznih majhnih pripomočkov glede na izbrane vaje;
 • učenje spretnosti, ki jih inštruktor potrebuje za vodenje (uporaba vizualizacij, korekcij in ustreznih stimulacij).

Miofascialno programiranje (MFP) organiziramo v okviru Petega elementa in traja 48 ur. Vsebine potekajo v obliki predavanj in praktičnih delavnic, kjer se neprestano prepletajo teoretične vsebine s praktičnimi veščinami. Med posameznimi vikendi bodo za ustrezni miselni proces skrbele domače naloge. Med izobraževanjem bomo uporabljali učbenik, delovni zvezek, anatomske kartice, raznolike pripomočke in anatomske modele.

Na izobraževanju bomo razmišljati tako, kot je predstavljeno v TEM prispevku.

NOVO: TERMINI MFP 2021

petek 07. maj 2021 - sobota 8. maj 2021
petek 14. maj 2021 - nedelja 16. maj 2021
petek 28. maj 2021 - nedelja 31. maj 2021

Časovni potek po dnevih:

Petek 07.05.2021

 • 15:30 – 16:00 uvod, koncept, zgodba
 • 16:00 - 19:15 osnovni principi
 • 19:30 – 20:30 osnovni principi

Sobota 08.05.2021

 • 09:15 – 11:30 anatomija in funkcionalna biomehanika
 • 11:45 – 13:30 anatomija in funkcionalna biomehanika
 • 14:30 – 16:45 miofascialne zakonitosti
 • 17:00 – 18:30 miofascialne zakonitosti

Petek 14.05.2021

 • 15:30 – 17:15 vaje za ogrevanje
 • 17:30 - 19:15 vaje za ogrevanje
 • 19:30 – 20:30 vaje za ogrevanje

Sobota 15.05.2021

 • 09:15 – 11:30 vodenje individualne vadbe
 • 11:45 – 13:30 inštruktorske veščine
 • 14:30 – 16:45 vaje
 • 17:00 – 18:00 vaje

Nedelja 16.05.2021

 • 10:00 – 12:15 vaje
 • 12:30 – 14:00 vaje
 • 15:00 – 17:00 vaje

Petek 28.05.2021

 • 15:30 – 18:30 analiza telesne drže
 • 18:45 - 20:15 vaje

Sobota 29.05.2021

 • 09:15 – 11:30 vaje
 • 11:45 – 13:30 vaje
 • 14:30 – 16:45 vaje
 • 17:00 – 18:00 vaje

Nedelja 30.05.2021

 • 10:00 – 13:00 vodenje skupinske vadbe
 • 13:30 – 17:00 programiranje vadbenega procesa, vprašanja

KDO VODI MFP IZOBRAŽEVANJE IN ZA KOGA JE

Izobraževanje vodijo Špela Jakša, lastnica studia Peti element, zdravnica dr. Maja Frangež, dr. med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki se ukvarja s fascijami in je članica Somatics academy, ki jo vodi prof. dr. Robert Schleip, vodilni na področju raziskovanja fascij in zdravnica Maja Kozlevčar Živec, dr. med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki bo program pregledala in ga verificirala ter inštruktorici Tina Zdešar, mag. kineziologije in Vedrana Filipić, prof. športne vzgoje. Neformalno specialno izobraževanje je namenjeno vsem, ki imajo formalno izobrazbo za delo na področju športa (Fakulteta za šport) ali njihovim študentom, kineziologom, športnim pedagogom, fizioterapevtom, zdravstvenim delavcem, ali vsem, ki imajo pridobljeno usposobljenost za delo na področju športa (športna rekreacija), inštruktorji vodenih vadb in osebni trenerji in želijo specialna uporabna znanja ter dodatne veščine, potrebne za programiranje vadbenih elementov na blazini in varnosti. Izobraževanje bodo vodili izključno posamezniki z izkušnjami, ustrezno formalno izobrazbo in specialnimi znanji, s čimer bomo zagotovili kvaliteten nivo znanja in visoko uporabno vrednost. Izkušnje v vodenju vadb za prijavo na MFP niso pogoj.

POMEMBNO

Vsi udeleženci MFP izobraževanja bodo imeli možnost dostopa do multimedijskih vsebin, ki jih bo Peti element pripravil za izobraževalne namene. Pripravili bomo izvlečke in primere kvalitetno programiranega vadbenega procesa za lažji samostojni začetek programiranja in boljše razumevanje vadbenega procesa, ki ga po MFP izobraževanju začnete ustvarjati. Udeleženci se bodo lahko vsaj dvakrat brezplačno koristili prostore studia za namene ponavljanja snovi kot pripravo na izpit, katerega priporočamo, da se ga udeležite štiri mesece po končanem izobraževanju in ne kasneje. Za vse udeležence MFP izobraževanja so mentorske ure opredeljene v ceniku znižane za 15%.

KAJ LAHKO PRIČAKUJEM PO MFP IZOBRAŽEVANJU

Posameznik z zaključenim MFP izobraževanjem bo izkazoval zavidljivo znanje anatomije, ustrezne veščine za samostojno delo, z jasno sliko glede na posamezno telesno značilnost razumel naučiti dihalni proces, razložiti namestitev telesa in vpliv drže na stopalo, znal prilagoditi vajo glede na držo in predvsem popraviti gibanje v smer večjega izkoristka in varnosti. Kandidat bo po uspešno opravljenem izpitu znal analizirati telesno držo, glede na ugotovitve analize znal ustrezno razbrati telesne značilnosti in našel potrebne prilagoditve vaj na blazinah. Kandidat bo samostojno programiral vadbeni protokol ter z verbalnimi in taktilnimi veščinami pomagal pri doseganju optimalnejših gibalnih vzorcev. MFP bo sestavljen iz 47 različnih vaj s posamezno vsaj dvemi prilagoditvami, kar bo skupaj naneslo preko 140 funkcionalnih vaj, katerim bomo opredelili namen, kakor to predstavljamo tukaj.

Po končanem izobraževanju, za katerega je obvezna vsaj 90% prisotnost, je za potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju, potreben pozitivno zaključen teoretični (90min) in praktični izpit (60min). Celotni izpit se opravlja ob navzočnosti izpitne komisije dveh oseb, ki jo imenuje izvajalec programa za vsak rok posebej, po opravljenih vsaj 25 hospitacijah. Izpit se ocenjuje z nazivom je ali ni opravil, kjer na koncu izpita izpostavimo neposredne uporabne informacije vezane na možnost napredka, popravke za napredek in s takojšnjo povratno informacijo svetujemo kako naprej. Kandidati se morajo udeležiti izpita najkasneje v roku enega leta od tečaja, posamezni izpit lahko opravljajo največ štiri krat. Za posamezni izpitni rok se kandidat dogovarja individualno. Kandidat se lahko ponovno udeleži tečaja za 50% cene in koristi možnosti mentorskih ur za ustrezno pomoč pri pripravi na izpit, pri obravnavi, programiranju, za poglobitev znanja in še bolj varnem pristopu in ustrezno učinkovitost v praksi.

PRIJAVNINA IN IZPIT

MFP TEČAJ: Zgodnja prijava do 31.4.2021 znaša 990€ (20,6 €/h), kasnejša prijava stane 1090€.
PISNI MATERIAL (dve avtorski skripti Peti element z izbranimi vajami in anatomske kartice) 155€
HOSPITACIJE lahko izvajate preko naših programov in dobite 10% popust na katerikoli izbrani paket, tudi spletno šolo ali pa se poslužujete naših brezplačnih vsebin
IZPIT Končna cena izpita znaša 100 € (v ceno je zajeto potrdilo o celostno zaključenem izobraževanju).

Udeležba izključno na anatomiji in funkcionalni biomehaniki znaša 150€, udeležba samo na miofascialnih zakonitostih znaša 150€. Če bi želeli sodelovati samo na obeh omenjenih predavanjih skupaj (in ne na celem izobraževanju), znaša udeležba 270 € na osebo.structor
Mentorska ura (opcijsko) znaša 80€ + DDV.

INFORMACIJE O PRIJAVI IN ODJAVI

Največje število sprejetih kandidatov je dvanajst, najmanjše tri. Kandidat mora za prijavo na tečaj izpolniti prijavnico (ki jo prejme ob pisni prijavi) in mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • polnoletnost in
 • kopijo spričevala formalnega izobraževanja ali kopijo diplome usposobljenosti športne rekreacije po novem zakonu ali usposobljenosti inštruktorja pilatesa po starem zakonu o športu (specialni tečaj je namreč namenjen kot izobraževanje za pridobitev dopolnilnih specialnih znanj vsem, ki imajo veljavno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost za področju športa). V primeru, če slednjega nimate, pa si vseeno želite pridružiti na izobraževanju, nas prosim kontaktirajte za dodatne usmeritve.

V kolikor je plačnik pravna oseba na prijavnici dopišite informacije o odgovorni osebi plačnika. Na podlagi ustrezno izpolnjene prijavnice bo kandidat prejel predračun, ki je osnova za rezervacijo mesta na izobraževanju. V ceno izobraževanja niso vključene skripte in opravljanje izpita. Po pisni prijavi in vplačani prijavnini, odjava ni več možna. Kopija izpisa iz uradnega lista RS (stran 8228/št. 49): Neformalno izobraževanje omogoča posamezniku pridobivanje, razširjanje, obnavljanje, posodabljanje in poglabljanje znanja, ki se ne dokazuje z javnoveljavno listino.

DODATNE INFORMACIJE

MFP izobraževanje bo potekalo v studiu Peti element na Barjanski cesti 62 v Ljubljani. Pred objektom so v času izobraževanja zagotovljena parkirišča. Oblečeni bodite v športno oblačilo, obuvala ne potrebujete. S seboj imejte pisalo, na prvi dan izobražavanja prejmete pisni material (ki ni vključen v ceno izobraževanja). V nobene vadbene sobe ni dovoljen vnos hrane, od pijače zgolj voda. Vsak dan bomo imeli ustrezne odmore, da si boste lahko organizirali kosilo. Natančen urnik prejmete po prijavi na elektronski naslov.

Peti element želi postaviti nov standard med inštruktorji vodenih vadb pri nas in vsakomur po celostno zaključenem izobraževanju zagotoviti ustrezno razumevanje človeškega telesa preko principov sodobnega pilatesa, miofascialnih zakonitostih in celostni obravnavi. Z novimi znanji boste učinkoviteje prilagajali posamezne vaje in pridobivali na zaupanju tako od strank, kot od vseh organizatorjev pilates in drugih programov. Opremite se torej z uporabnimi informacijami in razširite paleto veščin, ki vam bodo na inštruktorski poti pomagale pri doseganju želenih rezultatov in uspehov. Mi vam bodo stali ob strani, se redno usposabljali in z dopolnilnimi izobraževanji skrbeli, da boste rastli tudi v prihodnje. Izobraževanje MFP je osnovni pogoj za delo v studiu Peti element. Oglejte si napovednik za MFP izobraževanje tukaj.

Oglejte si VIDEO o MFP s klikom sem >>>>

V 2022 NAPOVEDUJEMO DODATNA SPECIALNA IZOBRAŽEVANJA

 • nosečnice (6ur),
 • po porodu (6ur),
 • programiranje vadb z veliko žogo (6ur),
 • programiranje vadb z elastičnim trakom (6ur),
 • seniorji in osteoporoza (6ur),
 • Obvladovanje bolečin in kroničnih nenalezljivih bolezni (48ur),
 • MFP maj 2021.

IZPOVED ŠPELE JAKŠA

Pred kratkim sem delala s stranko z bolečinami v ramenih, ki so se razvile kot posledica plavanja. Stranka me je vprašala: ‘’Ali bo moja bolečina izginila, če bom prenehala s plavanjem?‘’ Odvrnila sem: ‘’Morda. Ampak, ali si res želiš prekiniti s plavanjem?‘’
‘’Nočem‘’, je odgovorila stranka.

Tako se je začel proces odkrivanja vzroka njenih težav z rameni. Naslednjo uro sva se problematiki posvetili z metodo sodobnega miofascialnega pilatesa. Najin glavni cilj je bil, da povrneva telesu gibanje brez bolečin. Raziskovali sva gibe ramen v različnih povezavah s težnostjo v raznolikih položajih. Premikali sva se preko zaprte in odprte kinetične verige s ciljem, da izboljšava propriocepcijo. Postopna nadgradnja vaj je vključevala tako podporo za razbremenitev sklepa, kot nežen upor za krepitev.

Če sva želeli celostno pristopiti k problematiki, je bil naslednji korak opazovanje ramenskega obroča v odnosu do preostalega telesa. V njenem primeru sva preučili stanje njene vratne in prsne hrbtenice ter fascialne povezave, ki povezujejo ramena s trupom. S pomočjo pilatesa so se na stranki začele kazati pozitivne spremembe, ki niso vplivale le na izboljšano stanje njenega ramenskega obroča, ampak tudi na njeno duševno zdravje.

Na pilates pogosto gledamo zgolj kot na zaporedje izbranih vaj, vendar lahko sodobna metoda ponudi veliko več, če se udeležimo izobraževanja, ki sledi raziskavam in nauči prilagoditev posamezniku. V Petem elementu postane pilates sinonim za kritično in kreativno mišljenje, ki pomaga pri reševanju problemov. Izobraževanje za miofascialni pilates pod našim okriljem pomaga bodočim inštruktorjem, da začnejo prepoznavati specifike teles s katerimi se srečujejo na dnevni ravni. Izurjeno oko je za pravilno in učinkovito programiranje nujno potrebno. Pilates zares postane veliko več kot samo scenarij povnaprej določenih vajah, postane vzajemno sodelovanje med dvema človekoma. Inštruktor sam programira vadbeno enoto, je bolj zanesljiv, zna podajati napotke za gibanje preko vizualnih podob, z uporabo taktilnih korekcij ter z zvenom in ritmom svojega glasu. Vse to z namenom, da ustvari pozitivno, varno gibalno izkušnjo.

Kaj je končni rezultat učnega načrta po sodobni metodi Petega elementa? Inštruktorji miofascialnega pilatesa, ki so sposobni opolnomočiti svoje stranke, da spremenijo svoj življenjski slog. Inštruktorji, ki pomagajo športnikom, da izboljšajo svoje atletske sposobnosti. Inštruktorji, ki pomagajo strankam, da njihove bolečine omilijo ali dokončno izginejo. Inštruktorji, ki ne rečejo svojim strankam: "Morda bi bilo res bolje, da bi prekinili s plavanjem."

Uživam, kadar predajam svoje dolgoletno znanje in izkušnje bodočim inštruktorjem sodobnega pilatesa. Znova in znova sem priča trenutku, ko bodoči inštruktorji spoznajo, da obstaja več kot en način reševanja različnih problematik. Tekom izobraževanja udeleženci postajajo boljši v izvedbi in razumevanju različnih vaj in konceptov. S spoznavanjem naše metode miofascialnega pilatesa pa se hkrati razvijajo in spreminjajo tudi njihova telesa. Kandidati mi govorijo, kako se je njihova kvaliteta življenja izboljšala odkar se bolje gibajo. Še bolj pa jih navdihuje dejstvo, da lahko svojo zgodbo predajajo naprej strankam in širijo izkušnjo kvalitetnega gibanja. Ljubim svoje delo, saj z njim omogočam ljudem, da lahko še naprej plavajo.

Za pridobitev nadaljnjih informacij pošljite povpraševanje na info@petielement.si in odgovorili vam bomo v čim krajšem času.

Naši članki
Naša zgodba
Izpovedi naših strank
V kaj verjamemo
Kdo smo

Ekipa

Peti element prezentira STOTT PILATES® in GYROTONIC® in GYROKINESIS® tehniko po mednarodnih standardih ter post-rehabilitacijo, masažo, trigger point terapijo, sprostitev fascije in NMT.

Peti element studio
Barjanska 62, 1000 Ljubljana