O nas

Peti element inštruktor

Peti element ni klasični studio ampak smo programe zastavili širše, saj jih prilagajamo strankam glede na njihove zmožnosti oziroma pričakovanja. Vsaka stranka mora pred pričetkom vadb preko uvajalnega procesa, ki je zgodba stott pilates vsebine, kjer analiziramo strankino telo, podajamo informacije vezane na držo in opredelimo kje ima oseba možnost napredka (v primerih, kjer pride k nam pacient z zdravniškimi izvidi, uvajanje prevzame naš inštruktor fizioterapevt in takrat svetujemo individualno obravnavo z napravami). Da lahko zagotavljamo visok nivo na uvajalnih urah so zato vsi naši inštruktorji usposobljeni po mednarodno priznanih stott pilates in/ali gyrotonic tehnikah in imajo širok spekter dodatnega znanja in nujnih veščin za prilagajanje in hitro odzivnost.

Ker je stott pilates naša abeceda, morajo vsi naši inštruktorji neodvisno od preteklih izkušenj, najprej opraviti stott mat tečaj, ki naredi ustrezno podlago za razumevanje našega dela znotraj ekipe. Inštruktorji si namreč medsebojno neprestano izmenjujejo mnenja, delijo povratne informacije, se med seboj opazujejo in na urah trenirajo, zato potrebujejo enotno izhodiščno bazo znanja. Nadomeščanja in prevzemanja skupin pri nas pridejo v poštev šele po ustreznem internem usposabljanju, ki zajema poleg stott tečaja še pridobivanje potrebnih znanj s tedenskimi observacijami obstoječih ur, spoznavanje uporabe najprej vseh pripomočkov, nato naprav, sledi redno mentorstvo z inštruktoricami odgovornimi za kader, kar služi kot priprava za razumevanje samostojnega programiranja vadbenih programov. Vzporedno poteka samostojno učenje iz pisne in video literature, ki jo postopoma predajamo, medtem ko kandidat napreduje.

Opisani postopek za samostojnost pri delu v studiu Peti element terja evolucijo posameznika, da razume protokol, se nauči zadovoljivega anatomskega in biomehanskega ozadja, saj je naše izhodišče nivo fizioterapije in kinezioterapije. Zato popolnim začetnikom svetujemo, da najprej začnejo čim prej voditi in se kasneje prijavijo za delo pri nas, saj je zaželen izoblikovani odnos nastopanja, ki je pomembna vez prvega vtisa. Predno pa posameznik začne z usposabljanjem, opisanim zgoraj, je potrebno redno obiskovati naše vadbe kot stranka. Po vsaj dvomesečnem rednem obiskovanju vadb, za kandidata organiziramo avdicijo, kjer le-ta odvodi 15 minut vadbene ure in pridobi povratno informacijo od prisotnih. Na podlagi predstavitve ocenimo kako naprej.

Vsebino naših ur ne prepuščamo naključju ampak samo dovolj strokovnemu kadru, ki zastopa znamko Peti element s kvaliteto, suverenostjo in izkušnjami potrebnimi za najvišjo možno varnost. To pa seveda terja predanost, pripravljenost učenja, rasti in veliko časa za implementacijo teh surovin v zmes, da nastane naš inštruktor v celotnem pomenu besede.

Ekipa

Peti element prezentira STOTT PILATES® in GYROTONIC® in GYROKINESIS® tehniko po mednarodnih standardih ter post-rehabilitacijo, masažo, trigger point terapijo, sprostitev fascije in NMT.

Peti element studio
Barjanska 62, 1000 Ljubljana